Uvjeti rezervacije i otkazivanja Medjugorje Hotel & Spa

Sve što morate znati prilikom rezervacije Vašeg boravka u Međugorju

Rezervacije i otkazivanja za individualne goste

 • Za rezervaciju smještaja individualnih gostiju u Međugorju (samci, parovi, obitelj itd.) možete direktno kontaktirati Medjugorje Hotel & Spa  ili pak koristiti obrazac na dnu ekrana.
 • Prilikom rezervacije je potrebna kreditna kartica koja služi kao garancija.
 • Prilikom rezervacije je potrebna kreditna kartica koja služi kao garancija.
 • Ukoliko se rezervacija otkaže unutar 3 dana prije dolaska (tj. od 2. dana pa nadalje) naplaćuju se penali tako da se tereti Vaša kreditna kartica za trošak 1 noći.
 • Ako iz bilo kojeg razloga želite otkazati Vašu rezervaciju ili  pak izmijeniti trajanje Vašeg boravka, kontaktirajte Medjugorje Hotel & Spa; uvijek smo spremni naći rješenje pogodno za obje strane.
 • Obavijest o otkazivanju je potrebno pismeno poslati na slijedeću mail adresu: info@medjugorjehotelspa.com

Rezervacija “Najbolje cijene su neopozive”“

 • Rezervacija “Najbolje cijene su neopozive“ je posebna ponuda  koja uključuje popuste na naše službene cijene te posebne pogodnosti kao što su popusti na hotelske usluge i kasni check out.
 • Od trenutka rezervacije hotel naplaćuje puni iznos boravka. U slučaju otkazivanja, nedolaska ili kasnijeg dolaska hotel ne izvršava povrat novca.
 • Ova posebna ponuda vrijedi za ograničen broj soba

Rezervacije i otkazivanja za grupe

 • Za rezervaciju smještaja grupe u Međugorju, Bosni i Hercegovini kontaktirajte direktno Medjugorje Hotel & Spa.
 • Prilikom rezervacije grupe potreban je depozit 30% od ukupne cijene boravka koji služi kao garancija. Druga opcija uključuje kreditnu karticu kao garanciju
 • Ukoliko dođe do otkazivanja do 45 dana prije dolaska,  penali neće biti naplaćeni
 • Ukoliko dođe do otkazivanja unutar 45 dana prije dolaska (od 44 dana pa nadalje) depozit neće biti vraćen. U slučaju kreditne kartice koja je priložena kao garancija, naplatiti će se 30% od ukupnog iznosa boravka.
 • U slučaju smanjenja boravka grupe (tj. kasnijeg dolaska ili ranijeg odlaska) naplatiti će se cijeli iznos boravka.
 • Obavijest o otkazivanju je potrebno poslati na slijedeću mail adresu: info@medjugorjehotelspa.com

Za dodatne informacije o rezervacijama i uvietima otkazivanja

Paste your AdWords Remarketing code here
Rezervirajte sada
OVDJE UVIJEK MOŽETE PRONAĆI NAJBOLJU CIJENU